W 44 T
Multifunkční olej s vícenásobným účinkem - obsah 500 ml

← zpět

Objednací kód: NCH 11 251 500
EAN: 4024596046361

W 44 T umožňuje široké spektrum využití v průmyslu a při údržbě. Díky speciálním účinným látkám a výbornému vzlínání vykazuje tento produkt schopnosti antikorozní, čistící, mazací, konzervační a voduodpudivé. Je odolný vůči jakýmkoliv povětrnostním vlivům a je tedy téměř univerzálně použitelný v dílně, v autoopravárenství, v lodní dopravě, elektrotechnice, zemědělství, domácnosti ap.

Je složen z více olejových složek:
nízkoviskózní základní olej - pro rychlé a hluboké proniknutí, vytlačení vody a čistící účinek
vysoce viskózní olej - pro dobré mazání při vysokých nárocích na tření a teplotu
adhezivní zušlechťující přísada - pro déle trvající účinek
antikorozní přísada - pro uzavření povrchu (lakování) a zabránění koroze

Hlavní výhody:
- uvolňuje zadřené šroubové spoje, čepy, armatury a ventily
- proniká vrstvou rzi a rozpouští ji
- odpuzuje vlhkost z elektrických kontaktů
- zabraňuje vzniku svodových proudů
- usnadňuje spouštění zvlhlých spalovacích motorů
  • účinek antikorozní, čistící, mazací, konzervační, vodoodpudivý
  • složení - nízkoviskózní základní olej, vysoce viskózní olej, adhezivní zušlechťující přísada, antikorozní přísada, pohonné plyny (proban/butan)
  • vydatnost - vztaženo na objem náplně je podíl olejových komponent ve W44T (s přibližně 40% kapalného pohonného plynu - propan/butanu) nižší než u známého reklamního výrobku, v němž je jen 5% oxidu uhličitého. Díky kapalnému pohonnému plynu propan/butanu je však dosaženo jemnějšího rozprašování a lepšího rozdělení vysoce cenných olejových složek. Při vycházení působících látek skrz rozprašovací hlavu se tvoří odpařovaným pohonným plynem mikrokapky s vysokou kapilární účinností. Tento tzv. aerosolový efekt nastupuje u nehořlavých pohonných prostředků jako je např. oxid uhličitý CO, podstatně obtížněji případně vůbec ne, protože pohonný prostředek je v nádobě ve formě plynu.
  • pohonná látka - propan/butan, díky němuž jsou olejové složky lépe vynášeny a rozděleny. Další důležitý aspekt je jistota funkčnosti na dlouhou dobu. Použitím kapalného hnacího plynu je v nádobě k dispozici velký náraz na čerpanou látku. To má velký význam, protože se zde uplatní kulový ventil. Kulový ventil umožňuje čerpané látce dostat se do rozprašovací hlavy buď svislou trubičkou nebo otvorem u ventilu. Toto přepojení nastane, když je nádoba otočena ze svislé polohy přes vodorovnou polohu. Ale přesně v tomto přechodu může dojít k tomu, že na krátký moment vyjde ještě působící látka přes svislou trubičku. V tomto okamžiku se ale už svislá trubička neponoří do kapalné fáze, čímž je krátkodobě odstříknuta fáze plynná. U pohonného plynu jako je oxid uhličitý, který není stlačen popř. není kapalný, je náraz v nádobě velmi nepatrný. Koná-li se výše popsaný postup vícekrát, není už zaručena „rozprašovatelnost naprázdno“.
  • obsah 500 ml
  • rozměry
  • hmotnost 0,5 kg
 

← zpět

V případě zájmu o naše produkty kontaktujte naše prodejce .....

NAŠI PRODEJCI