Dvoupólová zkoušečka Testboy profi III LED a LCD - nejde test proudových chráničů.

 

Tlačítka na zkoušečkách mají dvě polohy, při pomalém zmačknutí lze slišet dvojité cvaknutí.

Napojení zatížení / test spouštění FI/RCD, PE (test ochranného vodiče)
Rušivá el. napětí a indukční jakož i kapacitní vazbu lze při kontrole el. napětí snížit současným stisknutím obou tlačítek FI /RCD.
Tím se zapne nižší impedance.
Špičkový el. proud je při stisknutí tlačítka nižší než 0,3 A (Is).
Tento dodatečný zatěžující obvod je chráněn před přetížením a snižuje po několika sekundách zátěžový proud.
Toto vestavěné zatížení umožňuje aktivaci ochranného spínače FI/RCD.
Proběhne kontrola FI/RCD (max. 30 mA @ 230 V AC) mezi fází a ochranným vodičem.
Držte za tím účelem kontrolní hrot u vodiče, vedoucího fázi (viz kontrola fází), druhý hrot u ochranného vodiče a zatlačení obou
tlačítek FI/RDC co možná nejníže. Tlačítka mají dvě polohy a je zapotřebí domáčknout tlačítko až do konce.
Bez stisku obou tlačítek se FI v normálním případě neaktivuje!
UPOZORNĚNÍ
Provádějte test FI/RCD pouze na pevně nainstalovaných zařízeních a elektrických obvodech. Test mobilních
přístrojů a přístrojů bez pevného připojení, prodlužovacích vedení a dalších může v případě závady vést k
vysokému průtoku proudu kovovými díly, spojených s ochranným vodičem.
Tento test nenahrazuje zkoušky podle VDE 0100 na ochranném spínači FI/RCD!
K tomu nabízí Testboy® příslušné přístroje.

 
 

← zpět na seznam

 

V případě zájmu o naše produkty kontaktujte naše prodejce .....

NAŠI PRODEJCI